Krajowe Konferencje Geodezyjne
Zachodniopomorskiego Oddziału Geodezyjnej Izby Gospodarczej
( dawniej Stowarzyszenia Prywatnych Geodetów Pomorza Zachodniego)
(dawniej Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej)

i
Zarz‘du Okręgowego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Szczecin - PogorzelicaNr Data Temat konferencji
I.
07—08
grudnia 1995 r.
Ewidencja Gruntów
II.
02—04
października1996 r.
Ewidencja Gruntów
III.
01—03
października 1997 r.
Ewidencja Gruntów
IV.
01—03
października 1998 r.
Ewidencja Gruntów
V.
30 września—02
października1999 r.
Systemy informatyczne w geodezji dla potrzeb ewidencji gruntów
VI.
28—30
września 2000 r.
Jakość i standaryzacja w geodezji i kartografii
VII.
04—06
października 2001 r.
Od ewidencji do katastru
VIII.
03—05
października 2002 r.
Jakość, standaryzacja, normalizacja w geodezji i kartografii
IX.
02—04
października 2003 r.
Sprz‘tamy po ewidencji - przyszłość zawodu geodety
X.
22—26
września 2004 r.
Geodezja w Europie - wyzwania dla administracji i firm ?
XI.
22—26
września 2005 r.
Samorz‘dy a Systemy Informacji Przestrzennej
XII.
27 września ÷
1 października 2006 r.
Prawo w geodezji
XIII.
27 ÷ 29 września 2007 r.
Geodezja i Nauka
XIV.
25 ÷ 28 września 2008 r.
Prawo i geodezja
XV.
24 ÷ 27 września 2009 r.
Geodezja i Nauka
XVI.
23 ÷ 25 września 2010 r.
Prawo i geodezja
XVII.
22 ÷ 24 września 2011 r.
Prawo i geodezja
XVIII.
20 ÷ 21 września 2012 r.
Prawo i geodezja - nowe otwarcie
XIX.
19 ÷ 20 września 2013 r.
Prawo i geodezja - nowe otwarcie
XX.
25 ÷ 27 września 2014 r.
Prawo geodezyjne w społeczeństwie obywatelskim
XXI.
24 ÷ 26 września 2014 r.
Prawo geodezyjne po nowelizacji


Stronę odwiedzilo już
13909 osób